Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Dell Latitude E5540-Core I5-4300-4GB-500GB-15 6Led-Laptop Doanh Nhân-Siêu Bền  × 1 VNĐ6,500,000.00
Tổng phụ VNĐ6,500,000.00
Giao hàng
Tổng VNĐ6,500,000.00
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.